Warszawski festiwal pianistów jazzowych

pianista jazzowy logo grafik

Organizator
Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Debiutu Autorskiego.

Warszawski Festiwal Pianistów Jazzowych zdobył sobie wśród miłośników jazzu szybko dużą popularność.

4. Festiwal Pianistów Jazzowych w Warszawie 2006

oraz III Konkurs Pianistów Jazzowych - DEBIUTY

Konkurs Pianistów Jazzowych - Debiuty Warszawa 2006

Fundacja Debiutu Autorskiego ogłasza III Konkurs Pianistów Jazzowych -debiuty.

Fundatorem nagród jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczestników konkursu ocenia jury pod przewodnictwem Andrzeja Kurylewicza. W skład jury wchodzą również m.in. pianiści biorący udział w Warszawskim Festiwalu Pianistów Jazzowych.

Jury przyznaje trzy nagrody. Udział w konkursie może wziąć każdy młody pianista wcześniej nienagradzany indywidualnie. Dopuszcza się jednak uczestników nagrodzonych w innych konkursach w roku 2006.

Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na przesłuchania na własny koszt.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Biuro Organizacyjne Warszawskiego Festiwalu Pianistów Jazzowych 0-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12 pok.10. Konieczne jest dołączenie własnych nagrań demo na kasecie MC lub płycie CD (min. 20 minut).

Uczestnik finałowych przesłuchań zobowiązany jest do zaprezentowania 20 minutowego programu dowolnego opartego na standardach jazzowych. Dopuszcza się kompozycje własne, które nie mogą przekraczać 1/3 programu.

Przesłuchania odbędą się w sali Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12 w dniu 5 października od godziny 11:00.

Do przesłuchań zostaną zaproszeni wszyscy, których nagrania zaaprobuje jury.

Protokół z obrad jury III Konkursu Pianistów Jazzowych - Debiuty

Szczegółowy regulamin: www.fundacjadebiutu.com , www.mckis.waw.pl
e-mail: fundacja@fundacjadebiutu.com, kbk@mckis.waw.pl .
Pobierz i wydrukuj Kartę Zgłoszenia, w formacie .DOC

Aktualności

Jedna zła wiadomość i wiele dobrych.
zła:
w 2008 roku Festiwal Pianistów Jazzowych odbył się po raz ostatni (jak na razie).
Wiele dobrych wiadomości:
Działalność Fundacji Debiutu Autorskiego nie została zawieszona, wciąż marzymy o przywróceniu festiwalu i jego jeszcze ciekawszej formule. Udało się nam do tej pory zaprezentować wiele wspaniałych gwiazd pianistyki jazzowej, Spośród laureatów konkursu "Debiuty" wyrośli już wspaniali artyści, sens konkursu sam się nam potwierdził.
Na razie obejrzyjcie archiwum wydarzeń.