Warszawski festiwal pianistów jazzowych

pianista jazzowy logo grafik

Organizator
Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Debiutu Autorskiego.

Warszawski Festiwal Pianistów Jazzowych zdobył sobie wśród miłośników jazzu szybko dużą popularność.

5. Warszawski Festiwal Pianistów Jazzowych 2007

oraz 4. Konkurs Pianistów Jazzowych - DEBIUTY im. Andrzeja Kurylewicza
- 4. Jazz Pianists Competition - DEBUTS

Warszawa 2007

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Debiutu Autorskiego. Nagrody przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w oparciu o werdykt jury.
 2. Jurorami konkursu są: muzycy biorący udział w V Warszawskim Festiwalu Pianistów Jazzowych, krytyk muzyczny oraz przedstawiciel Fundacji .
 3. Udział w konkursie może wziąć każdy młody pianista wcześniej nienagradzany indywidualnie. Dopuszcza się jednak udział uczestników nagrodzonych w innych konkursach w roku 2007. Jury przyznaje trzy nagrody pieniężne oraz dyplomy dla zwycięzców, którzy zapraszani są do udziału w koncercie festiwalowym. Udział laureata w koncercie festiwalowym jest obligatoryjny.
 4. Jury dopuszcza możliwość innego podziału nagród.
 5. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na przesłuchania na własny koszt.
 6. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie jedynie dla zwycięskich uczestników biorących udział w koncertach festiwalowych.
 7. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 10 września 2007 na adres: Fundacja Debiutu Autorskiego 02-536 Warszawa, ul. Narbutta 27A m 9. W zgłoszeniu należy wpisać: nazwisko, imię, adres, telefon, e-mail, datę urodzenia, dokładne dane o wykształceniu muzycznym, oraz informację o działalności artystycznej. Konieczne jest dołączenie własnych nagrań demo na kasecie MC lub płycie CD (min 20 min.). Dodatkowe informacje: fundacja@fundacjadebiutu.com , kbk@mckis.waw.pl Zgłoszenia nadsyłane po terminie będą indywidualnie rozpatrywane, w tym celu prosimy o kontakt fundacja@fundacjadebiutu.com , kbk@mckis.waw.pl
 8. Uczestnik finału konkursu zobowiązany jest do zaprezentowania 20 minutowego programu dowolnego opartego na standardach jazzowych. Dopuszcza się kompozycje własne, które nie mogą przekraczać 1/3 programu.
 9. Przesłuchania odbędą się w Sali Mazowieckiego Centrum Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie w dniu 10.10.07od godziny 11,00 na które zostaną zaproszeni wszyscy których nagrania zaaprobuje jury we wstępnym przesłuchaniu.

Skład Jury:

 • przewodniczący: Włodek Pawlik
 • Marcin Maseki
 • Zbigniew Wegehaupt
 • Stanisław Bukowski
 • Jan Kazimierz Siwek

Pobierz
Zgłoszenie do konkursu (.DOC)>>>

Aktualności

Jedna zła wiadomość i wiele dobrych.
zła:
w 2008 roku Festiwal Pianistów Jazzowych odbył się po raz ostatni (jak na razie).
Wiele dobrych wiadomości:
Działalność Fundacji Debiutu Autorskiego nie została zawieszona, wciąż marzymy o przywróceniu festiwalu i jego jeszcze ciekawszej formule. Udało się nam do tej pory zaprezentować wiele wspaniałych gwiazd pianistyki jazzowej, Spośród laureatów konkursu "Debiuty" wyrośli już wspaniali artyści, sens konkursu sam się nam potwierdził.
Na razie obejrzyjcie archiwum wydarzeń.